10 thương hiệu đứng đầu “Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022”

10 thương hiệu đứng đầu "Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022"

Theo xếp hạng “Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022” (Global500) của Brand Finance, Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới, định giá 355 tỷ USD. Theo sau đó là Amazon và Google. Thuonghieutre.com mời bạn cùng tham khảo:

10 thương hiệu đứng đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published.